Darganfyddwch Chapter Court – profiad microfanwerthu newydd yng nghanol Wrecsam a fydd yn agor yng ngwanwyn 2023.

Rydym ar godi!

Mae Pennod Un, sef rhan gyntaf y datblygiad, wedi'i lleoli ar Stryd y Frenhines a bydd yn croesawu busnesau newydd, siopau annibynnol a masnachwyr artisan i ganol Wrecsam.

Cymerwch Ran

Rydym yn chwilio am fasnachwyr! Hoffech chi fod yn rhan o'r bennod gyntaf?

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, byddwch yn cytuno i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd.

Diolch am eich neges

Mae’n ddrwg gennym, mae gwall wedi digwydd: